BELTEK Sertifika Programı İçin Önemli Açıklamalar
BELTEK Kurs Programlarından yararlanmak isteyen kursiyer adayı, ilk önce, www.beltek.gazi.edu.tr internet erişim adresini ziyaret ederek, BELTEK Mesleki,Teknik,Sosyal ve Kültürel amaçlı sertifika eğitim programları ve özellikle takip etmek istediği kurslar hakkında, yeterli bilgi edinmelidir.
BELTEK Kurs Programlarından takip etmek istediği sertifika programlarını belirleyen kursiyer adayı, aşağıdaki internet erişim adresini ziyaret ederek, gireceği kursun/kursların ön kaydını yapmalıdır.

Ön kayıt için  tıklayınız…

Gazi Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde (Ankara), BELTEK sertifika programlarına katılacak kursiyer adayları;
Üç gün içerisinde kesin kayıt işlemini yaptırabilmek için, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi B Blok Zemin Kat (Gazi Kültür Merkezi yanı) Teknikokullar/ANKARA adresinde hizmet veren BELTEK Merkez Kayıt Bürosuna,"Öğrenim durumunu belirtir belge ve T.C. kimlik fotokopyası ile varsa sertifika programı ön şartında istenen belge aslı veya fotokopyası" ile şahsen başvurmalıdır.

 

* Ön kayıt işlemi rezervasyon işlemi değildir.

* Ön Kayıt işlemi, kayıt sırasında uzun süre beklememek için tarafınızdan yapılan bir bilgi girişidir.

* Ön kaydınızı tamamladığınızda, en kısa sürede gerekli evraklar ile birlikte kayıt bürosuna giderek kesin kayıt işleminizi yaptırınız.

* ÖN KAYIT işlemi sırasında size belirtilen boş kontenjan, siz KESİN KAYIT işleminizi yaptırıncaya kadar dolabilir.

* Kurslarımızdan dört ve daha fazla devamsızlık notu alan kursiyerler, kurslarımıza kayıt yaptıramayacaktır.

 

Ön kayıt işlemi kesit kayıt anlamına gelmez. Ön kayıt yaptırdıktan sonra, kayıt işleminin tamamlanması için kesin kayıt yaptırılması gerekir. Kontenjan dolması veya ön kayıt yapılan tarihten üç tam gün geçmesi halinde yapılan ön kayıt geçersiz sayılır. Ön kayıtlar bir sonraki dönemde kullanılmaz, aday bir sonraki kayıt döneminde tekrar kayıt olmak istiyorsa, ön kayıt ve kesin kayıt yaptırmak zorundadır.


Herbir açılan kurs programı için en az 12 kursiyer başvurusu bulunmaması halinde programı açıp açmamak BELTEK Genel Koordinatörlüğünün takdirindedir.

Kursları başarı ile tamamlayanlara kurs bitirme belgesi düzenlenir. Toplam kurs süresinin 1/5 oranında özürlü/özürsüz devamsızlık gösterenlerin kayıtları silinir ve kendilerine belge verilmez.

Kayıtlar, hafta içi (5 Gün) mesai saatleri (08.00-12.30 / 13.30-17.00) arasında ilgili BELTEK Kayıt Bürosunda yapılmaktadır.

- BELTEK Kurslarımız, 2’şer (8 hafta) ve 3'er (12 hafta) aylık dönemler halinde düzenlenmektedir.
- BELTEK sertifika programlarının kurs gün ve saatleri aşağıdaki grub sistemine göre planlanmaktadır.
- BELTEK sertifika programlarının değerlendirmesi, herbir kurs için çeşitli ölçme araçları kullanılarak, kursiyerlerin;
- Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
- Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
- Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
- Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.
- BELTEK sertifika programlarının bütün eğitimleri, Gazi Üniversitesi Merkez yerleşkesi (Teknoloji,Gazi Eğitim,Sağlık Bilimleri Fakülteleri) ve Teknik Bilimleri (MYO) bünyesinde bulunan laboratuar/atölye/derslik ortamlarında yapılmaktadır.
- BELTEK sertifika programlarının sonunda yapılan değerlendirme sınavda başarılı olan BELTEK Kursiyerine, Kurs Bitirme Belgesi, veya Kurs Katılım Belgesi verilmektedir.
- BELTEK Genel Koordinatörlüğü, gereken durumlarda BELTEK sertifika program saatlerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler katılımcılara, programda görevli Birim/Bölüm Koordinatörlüğü ve Öğretim Elemanı tarafından önceden bildirilecektir.
- Her bir BELTEK sertifika program katılımcısı (kursiyer), BELTEK sertifika programlarına ait bu şartları okur ve kabul eder.
- BELTEK Kursiyerlerine önemli bir hizmet daha sunulmaktadır.
- BELTEK sertifika programlarını 81-100 başarı puanıyla bitiren kursiyerlere Yabancı Dil (İngilizce) Kursu verilmektedir.
- Yabancı dil kursundan başarılı olan kursiyerlere tekrar yabancı dil kursuna kayıt hakkı verilmez. Yabancı dil kursuna kayıt olabilmek için yabancı dil kursu dışındaki bir başka kurstan başarılı olmak gerekir