İLETİŞİM

Gazi Üniversitesi Merkez Yerleskesi
BELTEK Merkez Kayit Bürosu 
Adres : Teknoloji Fakültesi B Blok Giris Kat 06500 Teknikokullar / ANKARA 
Telefon No : (+90) 312 202 34 78 - 202 34 71 

Gazi Üniversitesi BELTEK Genel Koordinatörlügü
Adres : Teknoloji Fakültesi B Blok Zemin Kat 06500 Teknikokullar / ANKARA 
Telefon No : (+90) 312 202 34 68 - 202 34 67 
Fax : (+90) 312 202 34 89 

E-Posta : beltek@gazi.edu.tr 
Web Adres : www.beltek.gazi.edu.tr