HAKKIMIZDA

Gazi Üniversitesi - Ankara Büyükşehir Belediyesi Teknik Eğitim Kursları (BELTEK)

Bugün ülkemizin kalkınma sorunları içinde büyük önem taşıyan konulardan biri şüphesiz bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemelerdir. Ortaya çıkan yeni teknolojileri, yeni bilgileri sürekli olarak sanayi kuruluşlarına ve geniş anlamda topluma yayan meslek ve teknoloji eğitim merkezleri bu gelişmenin vazgeçilmez tamamlayıcısıdır. Gazi Üniversitesi - Ankara Büyükşehir Belediyesi Teknik Eğitim Kursu (BELTEK), 1999 yılından beri üniversitemizin örgün lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile eğitim programları düzenleyerek, üniversitenin kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. BELTEK amaçları doğrultusunda, kamu, özel sektör ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenler; bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar ve bu alanlardaki üniversite olanaklarının tanıtımını yapar. BELTEK’de eğitimler, amacı, yapısı ve katılımcı kitlesi gibi faktörler dikkate alınarak çeşitli gruplara ayrılarak planlanmaktadır.


İLKE VE DEĞERLERİMİZ
- Çevreye saygılı ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olan bir kurum olarak, bireyler, kurumlar ve toplumumuz için yüksek değer teşkil eden eğitimler sunmak,
- Eğitimlerimizde çağın gerekleriyle toplumun ihtiyaç ve koşullarını bütünleştirmek,
- Bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşünceyi yücelten bir anlayışla,
- Eğitimlerimizde teori ile uygulamayı birleştirerek katılımcılarımıza yaşama geçirilebilir bilgi ve beceri kazandırmak,
- Hizmetlerimizi uzman olduğumuz alanlarda sunmak,
- Gazi Üniversitesi’nin akademik ve etik kurallarına bağlı kalmak,
- Tüm çalışmalarımızda Gazi Üniversitesi kalite ve standartlarını korumak.